Zaglavlje

Laserska liposukcija

Laserska liposukcija

Laserska liposukcija je jedan od zanimljivih novih metoda estetske i plastične hirurgije, ali o kojem se ne zna mnogo, te ćemo zbog toga pokušati da odgovorimo na nekoliko sledećih pitanja:

Šta je to laserska liposukcija?

multipolarna-kavitacija-i-laserska-liposukcijaLaserska liposukcija je jedna od novina u plastičnoj hirurgiji i pretstavlja minimalno invazivnu operativnu metodu u borbi protiv masnih naslaga i celulita. Nastala je kao posledica današnjeg trenda da se sa što manje invazivnosti postignu što bolji rezultati. Laserskom liposukcijom je zovemo kada je u nju uključena i evakuacija dela masnog tkiva, a lipolizom kada je sam organizam odgovoran za resorpciju tog istog masnog tkiva. Podrazumeva primenu uređaja SMART LIPO. Iza ovog naziva se krije Nd:YAG laser poslednje generacije, čija je osnovna karakteristika velika selektivnost u delovanju na masno tkivo. Tri su primarna efekta prolaska ovog laserskog zraka kroz masno tkivo: prskanje masnih ćelija tj. njihova razgradnja, koagulacija sitnih krvnih sudova čime je sprečena pojava modrica i otoka, stimulacija kolagena a time zatezanje kože iznad tretiranih regiona. Jednom rečenicom Laserska liposukcija je novi standard u oblikovanju tela.

Koje su prednosti laserske liposukcije u odnosu na do sada poznate metode?

Ova metoda ne isključuje do sada poznatu klasičnu liposukciju, već predstavlja njeno usavršavanje i nadogradnju. Osnovne prednosti su izvođenje u lokalnoj anesteziji, bez bola, bez hospitalizacije, bez dugog postoperativnog toka, bez do sada viđenih modrica i otoka. U prilog laserske liposukcije govori i lakše efikasnije tretiranje posebnih regiona kao što su podbradak (kako kod muškaraca tako i kod žena), nadlaktice, kolena, potkolenice. Ne bi trebalo zaboraviti i povoljniju cenu koja je često opredeljujući momenat.

Koliko se izraženo u gramima ili santimetrima telo može korigovati?

laser-liposukcijaNa to pitanje je jako teško dati pravi odgovor. I sama klasična liposukcija je teško merljiva, jer ne pretstavlja lišenje gojaznosti, već samo metodu za oblikovanja tela. Tako se ni jedna od ovih OP metoda ne može razmetati kilogramima, santimetrima, već se može pričati o njenoj efikasnosti. Ono što je izvesno, i što praćenje dosadašnjih pacijenata pokazuje, je da laserska liposukcija daje dobre rezultate. Sa napomenom da velika gojaznost i velike nepravilnosti oblika tela zahtevaju izvođenje ovog OP zahvata u više navrata. Kako bi unapredili rezultate ove metode, našim pacijentima smo obezbedili stručne savete doktora nutricioniste. Na osnovu nekih parametara, određenih preoperativno, kao što su krvna slika, biohemijske analize, krvni pritisak, naš stručni saradnik i konsultant daje preporuku o pravilnoj ishrani svakom pacijentu po na osob. To za rezultat, pored lepših kontura tela postignutih liposukcijom ima i smanjenje telesne težine.

Kako se masnoća eliminiše iz organizma?

Prolaskom optičkog kabla (umesto do sada poznatih kanila), debljine svega 0,3mm pored masnih ćelija izaziva se njihovo prskanje, i time razgradnja potkožnog masnog tkiva. U periodu od nekoliko nedelja posle OP zahvata organizmu je prepuštena resorpcija i eliminacija viška masti preko bubrega. Kod manjih lipoliza (do 250ml) se aspiracija ne preporučuje, dok bi kod veće količine razgradjene masti trebalo pristupiti evakuaciji kanilama minimalnih dijametara.

Koliko je laserska liposukcija sigurna metoda obzirom da je nova, i koje rizike nosi?

Laser-LipoMetoda se primenjuje već nekoliko godina, a podatak da se uređaj Smart Lipo od januara 2006. godine prodaje i na tržistima SAD-a i Japana, najizbirljivijim na svetu, trebalo bi da bude dovoljno jak argument u prilog kvalitetu i sigurnosti. Rizici u izvođenju su svedeni na minimum, a studije vezane za dejstvo na tkiva ne beleže neželjene efekte. Jednim od ispitivanja utvrđeno je da maksimalna temparatura koju izaziva korištenje ovog lasera u tkivu iznosi 38.5 C. To je daleko od rizične temparature za ljudski organizam i govori o prednosti ove metode u odnosu na, recimo, ultra-zvučnu liposukciju kod koje se usled nestručnog izvođenja kao neželjena posledica mogu javiti opekotine. Sama intervencija u proseku traje šezdesetak minuta.

Povezane vesti